Blaak Banner
Onze partners
Blaak Verzekeringen
Tweets

Medische keuring rijbewijs

Als bezitter van het rijbewijs moet je lichamelijk en geestelijk in staat zijn om, zelfstandig en veilig, een motorvoertuig te besturen. Daarom moet je vóór het examen een Eigen Verklaring invullen. Dit is een formulier met vragen over je gezondheid. Hiervoor kun je met behulp van de DigiD inloggen op mijn CBR.nl. Je vult de antwoorden op de gestelde vragen naar waarheid in en betaalt vervolgens via je Ideal de kosten € 23,80. Bij de gemeente kun je nog een papieren versie kopen maar dit vertraagt de doorloopprocedure. Als je één of meerdere vragen in de digitale versie met ‘ja’ beantwoordt, krijg je een scherm te zien, waar nadere details gevraagd worden. Afhankelijk van de aandoening(en) wordt bepaald of je onderzocht moet worden door een arts. Deze bepaalt dan op basis van regels, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, of je geschikt bent om motorvoertuigen te besturen. Tijdens deze medische keuring wordt onder meer het functioneren van je armen en benen getest, je bloeddruk wordt gemeten en je gezichtsvermogen wordt getest. Je huisarts voert deze keuring uit en soms, op advies van de arts van het CBR, wordt een specialist ingeschakeld. De kosten verbonden aan deze consulten komen voor eigen rekening. Een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) bepaalt op basis van de gegevens van de medische keuring of er een Verklaring van Geschiktheid wordt afgegeven. Iedereen die rijexamen wil doen moet deze verklaring in zijn bezit hebben. Wanneer je twijfelt of je medisch geschikt bent, omdat je bepaalde beperkingen of aandoeningen hebt, is het raadzaam voor aanvang van het lessen een “informatie EV “in te sturen. (zie ook het hoofdstukje Epilepsie).

In de volgende gevallen gelden andere regels met betrekking tot deze medische keuring.

 

70 jaar en ouder (regelgeving tot 1 januari 2014)

In principe is ieder rijbewijs 10 jaar geldig, daarna moet je het rijbewijs bij je gemeente laten verlengen. Echter, bestuurders die 70 jaar en ouder zijn, moeten een medische keuring ondergaan voordat zij het rijbewijs kunnen verlengen. Na goedkeuring zijn zij verplicht iedere 5 jaar opnieuw een medische keuring te ondergaan. Dit zorgt ervoor dat ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deelnemen. Op 1 januari 2014 is deze leeftijd verhoogd naar 75 jaar.

 

60 jaar of ouder (regelgeving tot 1 januari 2014)

Ook voor bestuurders tussen de 60 en 65 jaar gelden andere regels. Zij hoeven geen medische keuring te ondergaan, maar wanneer zij het rijbewijs verlengen is deze geldig tot ze 70 jaar worden. Dit betekent dat het rijbewijs in sommige gevallen dus minder dan 10 jaar geldig is. Willen bestuurders die ouder dan 65 jaar zijn het rijbewijs verlengen? Dan is dit maximaal 5 jaar geldig.

 

Handicap, beperking of een ingrijpende operatie of trauma

Bestuurders met een handicap of beperking kunnen bij het CBR vrijwillig een medische keuring ondergaan om de rijgeschiktheid te toetsen. Ook iemand die in het bezit is van een rijbewijs, maar bijvoorbeeld door ziekte, twijfelt aan zijn of haar rijgeschiktheid, kan een informatie EV indienen. Rijbewijsbezitters die een hartoperatie hebben ondergaan, een hersenbloeding,herseninfarct, of symptomen hebben van (beginnende) dementie zijn verplicht een nieuwe EV in te vullen. Wanneer iemand dit (bewust of onbewust) verzuimd kan bij een ongeval de verzekeringsmaatschappij weigeren uit te keren.

 

Epilepsie

Als je met epilepsie je rijbewijs wilt halen moet eerst je rijgeschiktheid worden verklaart. De verklaring rijgeschiktheid vraag je aan met het formulier de zogenoemde 'Eigen verklaring', normaal wordt deze ingevuld wanneer je rijexamen aanvraagt. Als je epilepsie hebt is het echter verstandig om je rijgeschiktheid te laten beoordelen nog voordat je rijlessen gaat nemen. Ook als je behandelend neuroloog van mening is dat je goedgekeurd zal worden!

Als er sprake is van epilepsie zal het CBR je altijd doorverwijzen naar een onafhankelijk neuroloog voor een medische keuring. In de regel moet je 1 jaar aanvalsvrij zijn voordat je mag rijden, met de uitzonderingen daar gelaten.

Hoewel de keuring volgens de regels door een onafhankelijk neuroloog moet worden uitgevoerd, is je eigen neuroloog misschien ook bereid om direct een rapport bij de 'Eigen verklaring' te schrijven. Soms is de keuring via het CBR dan niet meer nodig. Als je medisch geschikt bevonden bent mag je rijexamen afleggen en bij slagen een rijbewijs ophalen. Wel krijg je een verklaring van geschiktheid met een beperkte geldigheidsduur: eerst voor een periode van 1 jaar, daarna voor 3 jaar, 5 jaar en ten slotte onbeperkt. In de brochure 'Epilepsie en rijgeschiktheid' staat aangegeven hoe u dat moet doen.

 

Beroepschauffeurs

Voor bestuurders van vrachtwagens en/of bussen gelden ook afwijkende regels. Zij moeten bij iedere verlenging van hun rijbewijs (C en/of D) een medische keuring ondergaan. Het zogenaamde ‘groot rijbewijs’ is, net als het gewone rijbewijs (B), 10 jaar geldig. Dit betekent dat bus- en/of vrachtwagenchauffeurs om de 10 jaar een medische keuring moeten ondergaan, ongeacht hun leeftijd. Wanneer bus- en/of vrachtwagenchauffeurs geen keuring willen ondergaan, moeten zij tijdelijk afstand doen van hun zware categorieën (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E). Op dat moment worden alleen de lichtere categorieën op het rijbewijs getoond. Als de chauffeurs weer gebruik willen maken van de zware categorieën kunnen zij alsnog de keuring ondergaan en een nieuw rijbewijs aanvragen.

 

Code 100/101

De Regeling eisen geschiktheid 2000 is in augustus 2010 gewijzigd. Sinds die tijd krijgt iedereen die medisch goedgekeurd wordt code 100 op zijn rijbewijs. Dit wil zeggen dat het rijbewijs alleen geschikt is voor privégebruik. Als u het rijbewijs beroepsmatig nodig hebt, dan moet u ook code 101 aanvragen.